Zápis z Výroční členské schůze HO TJT Hodonín ze dne 2.12.2005

 

 

1. Víťa Kozlík (dále jen Kolda) z titulu úřadujícího předsedy zahájil schůzi, přivítal přítomné a seznámil je s programem. Seznam přítomných v prezenční listině, aktualizován byl kontaktář členů.

 

2. Zpráva o činnosti - Pavel Čupr přečetl zprávu o činnosti členů oddílu v roce 2005 se speciální vsuvkou od Pavla Kryzeho. Kompletní text k dispozici u Pavla a Koldy.

 

3. Výcvik nováčků - Pepa Motyčka zhodnotil průběh letošní horoškoly nováčků a nabídl možnosti pojištění horolezeckých činností přes ČHS, Alpenverein. Text k dispozici u Pepy a Koldy, podrobnosti k pojištění má Pepa.

 

4. Zpráva o činnosti výboru - Kolda přednesl zprávu o činnosti oddílového výboru.  Ve zkratce:

- smlouva o pronájmu tělocvičny na příští rok je pro nás výhodnější, než minulá

- pochválil Pavla Čupra za zajištění rozběhu našich webových stránek

- sklad oddílového materiálu je nově u Jirky Klapala, u Pavla zůstaly nadále pípáky, lavinová sonda, knihovna. Byly upraveny a zprůhledněny podmínky půjčování materiálu.

- diskuse ohledně cvičné stěny – nutnost sladit stěnu s novými legislativními požadavky, příští výbor musí tuto věc dotáhnout do konce.

- problematika odmítání řady zájemců o náš oddíl mladších 15 let

- nový nástěnkář je Petr Jetelina, fotky a stručné texty z akcí členů předávat jemu (na tréninku, nebo v práci, případně telefonovat, mailovat). Nástěnka nadále zůstává na nádraží ČD Hodonín.

 

5. Finance - Jirka Klapal seznámil členy se stavem hospodaření oddílu. Zdůraznil potřebu financovat výjezdy do hor a skalisek přes pokladnu oddílu. Kompletní text u Jirky a Koldy.

 

6. Vyhodnocení nejlepších výstupů a ocenění aktivity členů v roce 2005. Oceněni a drobnými dary odměněni byli: Pavel Kryze, Kuba Novák, Michal Mrkus, Miki Horáková, Jolča Čuprová, Mira Pecůch.

 

7. Volby výboru - Kolda zahájil volbu nového výboru z navržených kandidátů. Proběhlo tajné hlasování formou hlasovacích lístků, hlasy sečetl host Pino a Alča Foltýnová. 22 hlasujících, 3 hlasy byly neplatné. Nový výbor bude pracovat v sestavě: Miroslava Horáková, Jiří Klapal, Vít Kozlík, Jakub Novák, Petr Jetelina.

 

8. Různé:

- návrh na ušití oddílových triček – zájemci se ohlaste u Mirky Horákové, odhadovaná cena 250,- czk za vyšité tričko, prodiskutujeme na webu

- členské příspěvky na příští rok, nutno co nejdřív zaplatit u Jirky Klapala, pokud jste tak ještě neučinili

- diskuze kolem soustředění v zimních Tatrách

- čištění stěny – dobrovolníci se přihlásili k vyčistění stěny, návrh na termín 22.-23.12.05

- oddílový web obhospodařuje Kolda, fotky a texty ke umístění na web adresujte jemu (osobně, mailem)

- blahopřání Vevině a Pavlovi K. k narození syna.

- založena kniha se soupisem akcí členů oddílu, umístěna je ve skříňce u tělocvičny, kdo někam jedete, udělejte o své akci zápis.

 

9. Volná zábava Kolda ukončil oficiální část schůze a zahájil volný program spojený s promítáním a hostinou.

 

 

 

2.12.2005, Hodonín, klubovna vodáků v Rybářích, zapsal Petr J.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                         Zpráva o činnosti HO Turist Hodonín za rok 2005

 

 

Za uplynulý rok jsme jako obvykle lezli a působili v různých skalních terénech. Oddíl organizoval

víceméně pouze akce, které se týkaly horoškoly, dále letní a zimní soustředění. Zbytek akcí byl

organizován individuálně.Tyto akce byly podnikány s partnery z jiných oddílů a jsou mezi nimy

nejhodnotnější výstupy z tohoto oddílu.

Nejlepší výstupy podnikl nepochybně v kategorii mužů Pavel Krýze, některé z nich vylezl s Kubou Novákem, některé s Vevinou, jiné se spolulezci z jiných oddílů. Zde je výčet z jeho výstupů tak jak  přišli mailem:

V lednu jsme lezli ledy na Dachsteinu a dali jeden prvovystup ve stěne za W6 M7

Vevina tam lezla taky ledy

V zimě jsme s Pavlem U lezli cestu Lagarde na severni stěně Droites, v tomto obdobý ED. (droites jsou stěny ktery jsou za Dru a aiguilles verte)

V Tatrach jsme lezli s Ricardem Weberovku, levy ypsilon a jeste jednu cestu za jeden den

V dubnu jsme s Kubou dali cestu do hor na jižním kežmáráku za 8- super pěkná cesta

Potom v létě s Kubou jsme bily na Blancu pres Mt Blanc du Tacul a dali cesty na jizni stene auguille du midi jako Rebufatova za VI super nádhera

S pavlem U jsme byli na malych Jorrassech dat cestu Anouk za 8- ED- a pokus o prvni přelezeni diretky na Jorrassech ktery stroskotal

S Kvakem ruzne pokusy o RP v End Of Silence ve Berchtesgaden 8b+ nezadařilo se

S urbankem jsme dali volně super diretku na severním kežmaráku za IX-

S ricardem jsme potom dali Rubáše na Jorrassech

 Od te doby mam vykloubené prsty.

Kuba Novák k tomu přidal  narovnání prvovýstupu Patagonské léto v Záp.Lomnici, Centrální pilíř v Galerii Ganku( Dieška,Páleniček,O. a P. Pochylí, J. Zrůst) vlastní variantou za VII s  Dalinem Janků

( HO Uh. Hradiště). Sólo vylezl Birkenmajerovu cestu(kl.VI) v Záp.Lomnici kde musel bivakovat. Za zimních podmínek vylezl  s Michalem Mrkůsem cestu Kývala - Zeitler za V ve vých stěně Stredohrotu. Na skalkách vylezl „ Komu voní hrana 8+,9-„ na Barborce(Chřiby). V Hölentallu lezl Kuba cestu Daham is daham za 7+ na Stadlwand.

Osmnáctiletý M.Mrkůs vylezl pěkné výstupy na skalkách . Na Barborce(Chřiby)  Hranu.kl.VII+, variantou Kůrovec kl.VIII, Skotskou kl. VII-, a další. Na Osvětimankách(Chřiby) vylezl Osvětimanské blues. 7+ a Jižní stěnu za VII. Michal lezl  samozřejmě i jinde, zejména na Vtáčníku a v Krasu. V létě vylezl v Tatrách Štáflovku na Volovku.Vzhledem k tomu ,že je mu teprve 18 let je to dobrý výkon.

Další kvalitní cesty na skalkách vylezl Mira Pecuch. Jsou to zejména cesty Jesushand VIII, Skotská VII-, Tomova VII a Nýtová VII na Barborce, Jižní stěna na Osvětimankách(Chřiby). Mira lezl i na dalších terénech. Z nichž bych chtěl zmínit zejména jeho výjezd do Hruboskalska, kde vylezl na Maják- Stínovou za V, na Čertovu skálu – pravou variantu za VI, na Osudovou normálku za VI. Je to po dlouhé době celkem podařená návštěva na českých píscích a mělo by se na ni navázat.

Z žen  lze jako nejlepší vyhodnotit Mirku Horákovou –Mikču a to zejména za její přelez cesty Mikired(Páleniček,Černola, Smutný,1971) kl.IV+A1 na Malý Lad.štít, který vylezla s Radkem Batrlou. Dále Jolanu Čuprovou  za její výstup cestou sz.stěnou na Velickou stěnu (kl.V), kdy se střídala ve vedení.

Jistě byly zajímavé i výstupy Petry Tesařové – Veviny v ledu na Dachsteinu.

Dále byli  přelezeny v rámci letního soustředění a  výcviku oddílové horoškoly klasické cesty v Tatrách. Cesta k slnku na Malý Lad.štít, Šádek na Baran.rohy ,Korosadowicz na Žlutku, Urbanovič na Velickou stěnu, Häberlein na Žab.koně, Martinka na Gerlach a další.

Zimní soustředění proběhlo na Zboj.chatě v Tatrách.Bylo zaměřeno na výcvik v zim.terénu. R.Motyčka, M.Pecuch  a M.Horáková vylezli vých.žebro na Vých.Slavkov. vežu II-III a j.hřeben na Svišť.štít( jedno místo III). V rámci horoškoly vystoupali frekventanti  horoškoly s instruktory P.Čuprem a  Koldou  Kozlíkem vých. žlabem ,tvz.Pretekárským ,na Svišťový štít.

Skialpových akcí mnoho nebylo.Jezdili jsme zejména na M.Fatru. Kde jsme pro nás nově zlyžovali  Malý Kriváň,  žlaby pod sedlem Bublen a sjeli klasické sjezdy Stohu a Fatr.Kriváně.

Těchto akcí se zúčastňovali zejména J.Čuprová, J. Motyčková, P.Čupr, Kolda Kozlík, J. Klapal a náš kamarád Jožo Šimaljak z Čadce.

V Tatrách  sjel P.Čupr z Hranaté veže  a  Kolda Kozlík ze Svišťového sedla.

Ze skalek se lezlo na píscích ve Chřibech, malokarpatské Havranici, na Vysočině – Drátník,Čtyři palice, na Babách nad Jihlávkou, na Malém i Velkém Rabštejně, v Krasu, na Helfštýně a dalších.

P.Čupr a  J.Čepil(HK James Tatr.Polianka) po dvou letech doplnili jištění v jejich cestě Pieta na Kozlovi.

Mimo výše zmíněných výjezdů za hranice jsme ještě lezli v Rakousku na Höhe Wandu. Kde byly mimo jiné vylezeny tyto cesty Totenkopfsteig kl.6(M.Pecuch,M.Horáková), Dratschgrat kl.4+ (Čuprová,Čupr, Bednařík), Duetsteig kl.4+(Kozlík,Čupr, Bednařík).

Trekových akcí také nebylo jako v minulých letech.  V lednu vystoupili M.Horáková, Kolda Kozlík, P.Jetelina a Jara Ingr na Triglav 2864 m.n.m. Vydařil se  i výstup na  na nejvyšší horu býv. Rakouska – Uherska Ortler 3905 m.n.m., který podnikli J.Klapal,P.Jetelina a Kolda Kozlík v červnu. J.Klapal ještě vystoupil turisticky na Mont Blanc. Dále byly podniknuty ještě neuspěšné  pokusy o výstupy na Triglav(Slovinsky směr), Mont Blanc a Matterhorn.

Horoškolu v tomto roce dokončili dva absolventi. V souč. době je v horoškole 7 frekventantů

V tomto roce se podařilo zřídit oddílovou internetovou stránku pod adresou www.horhod.org. Informovanost členů a propagace oddílu je zabezpečena ještě oddílovou vývěskou na nádraží v Hodoníně.

Pokud jsem něco nenapsal,sorry ,asi se to ke mně nedoneslo.

.

30.11.2005                                                                                                                 Pavel Čupr

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zpráva o činnosti výboru za uplynulé období r. 2005-2006

 

V uplynulém volebním období (od minulé výročky) pracoval výbor ve složení :

P.Čupr, J.Motyčka , J Klapal,V Kozlík, P Jetelina

Za tuto dobu se sešel celkem 7x .

Funkci předsedy oddílu zastával do září 2005 Pavel Čupr, od září předsedování po předchozí dohodě převzal Kozlík.  Hlavním důvodem byl názorový nesoulad mezi některými členy výboru a nechuť stávajícího předsedy za současnémsituace ve vedení oddílu pokračovat. Na schůzce v září se výbor dohodl, že do výročky bude funkci předsedy vykonávat  Kozlík. Nové složení výboru určí volba na této výroční schůzi.

Výbor na svých schůzkách řešil běžný chod oddílu, t.j. zajištění větších oddílových akcí (nováčci, zimní a letní soustředění, chytání pádů, výročka apod.), různé organizační záležitosti (např. účast na VH ČHS, smlouvu na nájem tělocvičny, žádosti o příspěvky a granty , financování oddílu, nákup materiálu).

Některé věci se povedlo rozběhnout nebo dotáhnout do konce , některé uvázli na mrtvém bodě, např. :

 

+ uzavřena smlouva na tělocvičnu na r. 2005-2006, finančně výhodnější

+ uskutečnily se významné oddílové akce

+ podařilo se rozběhnout a zajistit fungování webových stránek

+ podařilo se přemístit  většinu oddílového materiálu  k Jirkovi Klapalovi

+ byly upraveny se půjčovací podmínky oddílového materiálu

+ zápisy ze schůzek výboru jsou od září publikovány na webu

+ byla obnovena kniha oddílových akcí

+ rozběhla se další horoškola

 

-         dlouhodobý problém – údržba lezecké stěny, se opět pořádně nerozběhla

-         není dořešena dokumentace a statika stěny

-         zaostává presentace oddílu na nástěnce u nádraží

-         nejsme jako oddíl schopni nabídnout členství dětem a mládeži do 15 let

-         na webových stránkách je třeba postupně doplnit materiály z metodiky

 

Výčet samozřejmě není úplný.

 

Práci výboru komplikovaly napjaté vztahy mezi některými členy. Projevuje se i to , že výbor pracuje téměř ve stejném složení už léta a že v něm nejsou zastoupeny zájmy a potřeby mladší generace.

Jak jsem říkal už loni, práce výboru není doceněna, je vykonávána ve volném čase a třebaže jí není až tak moc , ne všichni jsou ochotni se jí věnovat. Proto by těm co ji dosud vykonávali, měla patřit podpora a uznání všech členů oddílu. A těm kteří ji budou vykovávat v budoucnu dvojnásob.

 

sepsal.  27.11.2005                               Vít Kozlík, Kolda

 

 

Hodnocení výcviku nováčků za rok 2004-2005

 

     Tento rok se zahájil výcvik s počtem 3 nováčků, kdy v průběhu roku došlo k redukci. Byli to jmenovitě Ruda Jakubík,Ladislav Sedláček a Tomáš Koliba. Tomáš vzápětí přestává chodit, ale na jaře přišel do oddílu Kuba Kolář. Přibližně od října 2004 se začala přednášet teorie a probíhal výcvik na umělé stěně a na cvičných skalách (pokud počasí dovolilo). Výcvik zatím probíhá osvědčeným způsobem a to tak, že děláme dvoudenní soustředění, tzv. nalejvárnu, kde intenzívním způsobem hustíme do nováčků informace a praktické lezení na cvičných skalách. Lezlo se v okolí a nalejvárna proběhla poslední listopadový víkend na základně ve Vřesovicích.

     Začátkem  roku 2005 probíhalo lezení na umělé stěně a patrně 2. březnový víkend se jelo na povinný zimní výcvik do Vysokých Tater. Navštívili jsme Zbojnickou chatu ve Velké studené dolině. Tohoto výcviku se zúčastnili kromě nováčků 2 instruktoři oddílu, Pavel a Kolda, a další členové oddílu Roman, Mirek, Mirka, Jolča, Jara Ingr, krátce Ruda a Peťa Pazderovi. Výcvik probíhal v rámci možností této oblasti a byl zaměřen na nácvik chůze na mačkách na sněhu a ledu, brždění na sněhu, jištění na sněhovém poli, kopání lavinové sondy, práce s lavinovými vyhledávači, lezení v zimních podmínkách, seznámení se s tatranským prostředím a orientace v dolině. Presně nevím, jak vše probíhalo, protože jsem se tohoto výcviku ze zdravotních důvodů nezúčastnil. Vím jen, že se podnikl výstup na Sviš´tový štít východním žlabem , výstup na Východnů Slavkovsků vežu východným rebrom (bez nováčků) a lyžařské a chodecké aktivity v okolních terénech. Hodnotit tuto akci nemohu, ale věřím, že splnila plánovaný účel a výcvik byl kvalitní.

     Další povinnou akcí pro nováčky je nácvik chytání pádů, který se pravidelně koná na jaře a je spojen s tzv. otvíráním skal - letos 16.-17. 4. 2005. Při tomto výcviku jsme se snažili vytvořit představu, jak vypadá  pád na skále, jeho zachycení přes rameno a následná činnost horolezce v praxi. Doplnili jsme to slaněním tzv. na „dülfera“ a nácvik vytahování, slanění se zraněným, nácvik spouštění se se zraněným spolulezcem svépomocí.  Večerní otvírání skal (pijatika) na myslivecké chatě u Osvětimanek se nevyvedla ani ke všeobecné spokojenosti jeho účastníků (malý počet lidí ). Lonští nováčci byli fakt divní.

    V následujících měsících probíhalo lezení na okolních cvičných skalách.

Další soustředění nováčků se konala 20.- 22. 5. 2005 na  cvičných břidlicových skalách Malého Rabštějna, kterého se kromě nováčků, zúčastnili i starší lezci. Tato cvičná skála nikdy nezklame a tak jsme si dobře zalezli a zakdákali u kytary a také cesta vlakem se vyvedla. Jako každý rok všem doporučuji navštívit tuto oblast.

    Závěrečné zkoušky lezení a teorie měli proběhnout v létě ve Vysokých Tatrách v malé studené dolině na Téryho chatě v době od 20.- 23. 8. 2005  po celé tři dny probíhala praktická zkouška v lezení s jednotlivými instruktory a staršími členy oddílu. První den po příjezdu jsme vyšlapali do doliny a všichni (kromě mě, neboť jsem šmatlal) se vydali na Baranie rohy. Lezly se dvě cesty klasifikace 4 až 4+. Druhý den jsme vylezli na Malý Ladový štít Cestu k slnku (kl. 5) a cestu Mikkired (kl. 4+). Třetí den jsme vylezli na Žlutou stěnu Východní hranou stěny (kl. 3) a Korosadowiczovu cestu (kl. 5). Po příchodu na chatu začalo lít a tak jsme další den jenom sestoupili z důvodu špatného počasí a po krátkém hledání a bloudění jsme navštívili přírodní ráj v podobě termálního pramenu, kde jsme se rochnili asi dvě hodiny. Z mého pohledu velmi vydařená akce, kterou pošramotil pouze Koldův nešťastný nápad nedělat zkoušky z teorie v Tatrách a tak do dnešního dne nemá zkoušky z teorie ani jeden kadet.

Výčet není zdaleka úplný a slouží jen pro představu, nováčci by se měli více zapojovat do akcí-výjezdů na zahraniční hory a lezení venku. Loňští nováčci si žijí vlastním životem mimo oddíl – vliv studia, zaměstnání mimo region atd.

 

Prosinec 2005                                                                                      Zapsal:  Josef „Pepíno“ Motyčka